VD Skalička – hydrogeologická studie Etapa II

PROJEKT: 

„VD Skalička – hydrogeologická studie Etapa II“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Protipovodňová ochrana

Cílem akce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. Opatření navazuje na usnesení vlády ČR ze dne 23.května 2007 č. 562 a na usnesení vlády ze dne 13.4.2011 č. 259. Tato akce, spolu s akcí "Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa, PD pro stavební povolení, PD pro provedení stavby", vychází ze studie protipovodňové ochrany sídel podél Bečvy – "Pobečví – studie odtokových poměrů". Akce se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

PŘÍJEMCE DOTACE: POVODÍ MORAVY, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: IL FAUT, s.r.o., Alžírská 1499/30, 708 00 Ostrava + G IMPULS PRAHA, s.r.o., Přístavní 531, 170 00 Praha

CELKOVÉ NÁKLADY: 17 172 107,77 Kč

DOTACE: 16 307 115,10 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.6.2022

CÍL AKCE (PROJEKTY): Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby.