VD Plumlov – rekonstrukce bezpečnostního přelivu

PROJEKT: 

„VD Plumlov – rekonstrukce bezpečnostního přelivu“ 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Protipovodňová ochrana

Cílem akce je provedení stavebních úprav bezpečnostního přelivu včetně přelivné zdi v délce 61,10 m. Provedením těchto opatření dojde k ochraně cca 2 700 obyvatel. Současný technický stav nezajišťuje bezpečné převedení KPV 10 000. Realizací akce dojde k zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních Q10 000.

PŘÍJEMCE DOTACE: POVODÍ MORAVY, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VODNÍ DÍLA – TBD, a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha

DODAVATEL: IMOS BRNO, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

MÍSTO REALIZACE: Mostkovice

CELKOVÉ NÁKLADY: 26 093 377,10 Kč

DOTACE: 24 253 502,00 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.12.2022

CÍL AKCE (PROJEKTY): Provedení stavebních úprav bezpečnostního přelivu včetně přelivné zdi v délce 61,10 m, čímž dojde k zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních Q10 000.