VD Hubenov – opatření na převedení KPV10000

PROJEKT: 

„VD Hubenov – opatření na převedení KPV10000“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Protipovodňová ochrana

Cílem akce „VD Hubenov – opatření na převedení KPV 10000“ je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby.

PŘÍJEMCE DOTACE: POVODÍ MORAVY, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

CELKOVÉ NÁKLADY: 1 687 000,00 Kč

DOTACE: 1 602 650,00 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.7.2023

CÍL AKCE (PROJEKTU): Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby.