Bečva, Hranice – PPO města

PROJEKT: 

„Bečva Hranice – protipovodňová ochrana města“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Protipovodňová ochrana

Cílem akce je vybudování ochranných hrází a zdí v celkové délce 1398,9 m. Opatřením dojde k ochraně 276 obyvatel a majetku v hodnotě 89,5 mil. Kč. Realizací akce dojde ke zvýšení míry ochrany před povodněmi ze současných cca Q5 na navrhovaných cca Q50 (odpovídá průtoku cca 799 m³/s).

PŘÍJEMCE DOTACE: POVODÍ MORAVY, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOPRAVOPROJEKT Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno + VALBEK, s.r.o., Vaňurova 505, 460 07 Liberec

DODAVATEL: METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

MÍSTO REALIZACE: Hranice

CELKOVÉ NÁKLADY: 65 401 924,60 Kč

DOTACE: 54 324 498,41 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.3.2023

CÍL AKCE (PROJEKTU): Vybudování ochranných hrází a zdí v celkové délce 1398,9 m, čímž bude zvýšena míra ochrany před povodněmi z cca Q5 na Q50.