Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa